x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies, RODO oraz Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

35
portal bezpłatnych ogłoszeń
  Kurs Walut
USD:4,48 zł
EUR:4,75 zł
CHF:4,80 zł
GBP:5,39 zł

Dzisiaj:

sobota
20 lipiec 2024

do wschodu słońca
pozostało: 20h 50min

wschod slonca 07:45     zachod slonca 15:29
Regulamin produktów reklamowych


REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAMY INTERNETOWEJ:


1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad zamieszczania reklamy internetowej na portalu Anonse zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem reklam dostępnym w Biurach Reklamy.
2. Na naszej stronie możesz zamieścić billboard reklamowy – czyli poziomą, kolorową, animowaną lub statyczną formę reklamy, znajdującą się w górnej części serwisu internetowego przy nagłówku strony o wymiarach 750x100 pikseli i max 40kB.  Billboard występuje w formatach: gif, jpg, swf.
Przykładowy billboard:


Szczegółowe informacje dotyczące oferty reklamowej można uzyskać w Biurach Reklamy kontakt

3. Podstawą do zamieszczenia reklamy na stronie internetowej Anonse jest zlecenie określające:

 • rodzaj zamawianej reklamy,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia kampanii,
 • adres domeny, na której ma być zamieszczony billboard,
 • ilość odsłon,
 • treść reklamy,
 • capping i dane dotyczące targetowania,
 • dane zleceniodawcy,
 • warunki płatności i cenę,
 • podpis i pieczęć Zleceniodawcy

4. Wypełniony przez Kontrahenta formularz "Zlecenia na emisję reklamy" staje sie z chwilą złozenia przez Klienta podpisu Umową cywilno - prawną i równocześnie jest dowodem akceptacji niniejszego Regulaminu.
5. Podpisując "Zlecenie na emisje reklamy" Zleceniodawca oświadcza, że:

 • zlecana emisja reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich,
 • jest uprawniony do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych, informacjami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub innych praw wymaganych w celu emisji reklamy przez Zleceniobiorcę.

6. Osobami uprawnionymi do składania zamówienia na emisje reklamy mogą być tylko osoby pełnoletnie.
7. Portal Anonse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • treść i zawartość merytoryczną zamieszczanych reklam,
 • zamieszczanie przez Zleceniodawcę danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych,
 • straty moralne i finansowe wynikłe z treści zamieszczanych reklam, w tym reklam niezgodnych z trescią niniejszego Regulaminu i art. 36 Ustawy Prawo prasowe.

8. Portal Anonse ma prawo odmowy przyjęcia gotowych projektów lub materiałów do ich wykonania nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.
9. Portal Anonse zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklamy jeśli jej treść lub forma pozostają w sprzeczności z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

 • godzących w dobre imię Firmy Portal Anonse,
 • naruszających normy moralne i obyczajowe, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową,
 • obelżywych i zawierających treści erotyczne, 
 • dotyczących sprzedaży narządów i organów ludzkich,
 • dotyczących środków odurzających i psychotropowych,
 • środków pirotechnicznych,
 • napojów alkoholowych,
 • wyrobów tytoniowych, 
 • gier losowych, zakładów wzajemnych - gry cykliczne, gry w karty, gier na automatach losowych, totalizatorów (oprócz wygranych), piramidek finansowych, łańcuszków szczęścia, wróżb itp.
 • środków farmaceutycznych i materiałów medycznych bez wzmianki o ateście, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwie rejestracyjnym,
 • towarzyskich o treści sugerującej klub nocny lub agencje towarzyskie itp.
 • Treść reklam do działu Zdrowie, dotyczących dzialności lekarskiej musi zawierać specjalizacje, imie i nazwisko, adres i godziny otwarcia gabinetu, zakres świadczonych usług.

10. Portal Anonse ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za brak zamieszczenia reklamy z przyczyny leżącej wyłącznie po jej stronie. Strony w takim przypadku ustalają rozmiar odszkodowania na poziomie kwoty nie wyższej jak wartość zlecenia w formie dodatkowych emisji reklamy.
11. Faktury za emisje wystawiane są przed ukazaniem się reklamy internetowej. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie podanym na fakturze. W wypadku przekroczenia terminu płatności ustalonego na fakturze Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać emisje reklamy do momentu uregulowania należności przez Zleceniodawcę (zapłatę stanowi fakt uznania rachunku bankowego Portal Anonse)
12. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Zleceniodawca oświadcza, że stosownie do treści Art.23 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz.883) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów wynikających z realizacji niniejszego zlecenia, w tym dla dochodzenia roszczeń Zleceniobiorcy przed Sądami Powszechnymi, ewentualnie prowadzenia egzekucji sądowej, a także w celach marketingowych i promocyjnych oraz umieszczenie ich w bazie adresowej Portal Anonse Powyższe dane Klient przekazuje dobrowolnie. Ma prawo wglądu do w/w danych.
14. Portal Anonse zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2011r.

Copyright 2018 Portal Anonse.com Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.